Пишете ни:  info@nepiast.org
1996г. Изпълнение на проект за институционално изграждане на Сдружение с нестопанска цел „Бургас – НЕПИАСТ” по програма ФАР на ЕС. Проект за Институционално изграждане на СНЦ „Бургас – НЕПИАСТ” – с цел подобряване и улесняване организацията, работата и ефективността на сдружението, се финансира по Програма ФАР, закупуването на офис техника за сдружението -  компютърно оборудване, принтер и факс апаратура.
 
1997-1998г. Организиране на Екоакция за почистването на черноморските острови “Св. Анастасия”, “Св. Иван”, “Св. Петър”, “Св. Тома”, финансирана със средства по Българо-Холандски Екологичен Проект Зеленият Бургас по програма МАТРА на Външното Министерство на Холандия, като част от общата екологична програма за действие на местните власти и промишлеността в Община Бургас.
 
Read More

Спелеоклуб „Бургас - НЕПИАСТ“ е създаден през 1994 година в гр. Бургас като пряк наследник на бившия пещерен клуб „Странджа“, който води началото си от далечната 1962-ра година. Негов основател и първи председател е Венко Стоянов Величков. Името НЕПИАСТ е съкращение от Наука, Екология, Природа, История, Археология, Спорт, Туризъм. 

Основните дейности на клуба са проучване на пещери в района на Странджа, Сакар и Котленския Балкан. През годините членовете на клуба участват в многобройни проучвателни експедиции в пещери в страната и чужбина - Франция, Испания, Русия, Албания, Гърция, Турция и др. Включват се в археологически разкопки и други научни дейности.

Спелеоклубът се представя редовно във всички национални пещерни инициативи и мероприятия организирани от Българска Федерация по Спелеология и другите клубове от страната. 

Read More