Пишете ни:  info@nepiast.org

Експедиция „Биоково“ – Хърватия

Участници:
НЕПИАСТ

Красимир Рачков
Димитър Цинов
Желязко Железчев
Лазар Милчев

SO Imber – Omis

Антонио Ковачич
Желко Марунчич Боспор + жена му 
Роко Прибичевич

Мартин Трантеев 

Вяра Василева  - Прилеп 1962
Антон Тонкин – Прилеп 1962
Пламен Спилков
Симеон Петров – Прилеп 1962
Добринка
Илиян Мартинов – Прилеп 1962

Цел на експедицията: Търсене, проучване и картиране на нови пещери в национален парк Биоково 

Автор: Красимир Рачков