Пишете ни:  info@nepiast.org

Експедиция „Голямата яма 3“ (Ямата на Кипилово)

Участници:

Красимир Рачков
Желязко Желязчев
Димирът Цинов
Лазар Милчев

Мартин Трантеев 
Вяря Маркова – Прилеп 1962
Симеон Тонкин – Прилеп 1962
Симеон Петров – Прилеп 1962
Пламен Спилков -

Цел на експедицията: Физическа подоготовка, сработване и опознаване на хората за предстояща експедиция в Хърватия.
Изключително тежко търсене на пещерата, последвано от нощувка на входа, поради преумора.

 Последните снимки са от Хърватия. 

 

Автор: Красимир Рачков